Zamilovaný Bůh

15. 10. 2011 22:13
Rubrika: Myšlenky

Jsi příliš veliký, abych zcela pochopila svým nedokonalým rozumem tvoji dokonalou Lásku. Jsi příliš Bůh, ale i přes tisíce otázek a hledání chci pořád směřovat k tobě. Jsi odpovědí. Jsi údivem. Jsi nepokojem ve mně. Jsi přítomností. Jsi sjednocením. Jsi mluvícím. Jsi daleký lidskému chápání, a přeci mi nejlépe rozumíš. Jsi stejným jak pro apoštoly, tak pro mne. Jsi vším, co nedokážu napsat. Jsi a já jsem v tobě a v tobě dokážu splnit tvoji vůli. Jsi tím, kým se chci zabývat. A tak jsem poslouchala tvá slova v Bibli.

Mnohokrát se tu nádherně píše o tom, jak sis nás zamiloval.

Jan napsal milovaným: V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.

Pavel napsal Efezským: Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, kterou si nás zamiloval,..

V druhém listě Tesalonickým se refrén znovu opakuje: Sám pak náš Pán Ježíš
Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval..

No dobře, ale když jsi tedy, Bože, dokonalou Láskou, která se nám rozdává a nemá, co by přijala, proč potřebuješ naši lásku? Nestačilo by ti, že jsi nás stvořil, že prostě jsme a snažíme se milovat se navzájem?

Na jednom setkání katechumenů nám otec Vladimír Záleský vyprávěl, že naše láska k Bohu, potažmo pak víra, je vztahem. A když nás někdo miluje, očekává odpověď. Dialog. Takže naší odpovědí na Boží Lásku je milovat ho.

C. S. Lewis o tom píše v Problému bolesti (srozumitelněji, než já):

"My jsme v podstatě nebyli stvořeni pro to, abychom milovali Boha (třebaže i proto jsme byli stvořeni), ale aby Bůh mohl milovat nás, abychom se mohli stát objekty, v nichž se božské lásce může "dobře zalíbit". ... Když křesťanství praví, že Bůh miluje člověka, myslí tím, že Bůh miluje člověka: ne, že má nějaký zúčastněný zájem o naše dobro, ale že jsme objektem jeho lásky, ať už se nám to zdá jakkoli udivující a překvapující. ... Ze všech mocností láska odpouští nejvíc, ale pardonuje nejméně, je potěšená málem, ale žádá vše. ... Existuje-li svět především proto, ne abychom my mohli milovat Boha, ale aby On mohl milovat nás, pak je tato existence v hlubším slova smyslu kvůli nám. Jestliže ten, jemuž v sobě samém nic nemůže chybět, se rozhodl nás potřebovat, je tomu tak, protože je třeba, abychom byli potřebováni."

Ty sis nás zamiloval. Ty první. Proto mě tvé ponížení k tak ubohému a hříšnému člověku učí pokoře. Vydám se znovu do světa a budu odpovídat láskou.

Hloupý jsi, rozume, když nenecháš člověka milovat

Zobrazeno 1172×

Komentáře

terrys

Nádherné a hluboké, nejvíc mne dostala ta úvodní modlitba, s tou jsem se naprosto ztotožnila.

zuzunda

Krásné .. moc :)

voda-zpívající

Hloupý jsi, rozume, když nenecháš člověka milovat...díky

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio